عسل پمپی رایشن

مقدار 220 گرمتوضیحات

 

وزن :224 گرم 

کیفییت عالی و طعم ومزه آن فوق العاده