زعفران یک مثقال گنابادتوضیحات

 

خواص های محصول

افزایش ایمنی بدن

افزایش گردش خون

محافظت از سلامت قلب

 کنترل دیابت

کاهش اضطراب

تقویت قدرت استخوانی

بهبود عملکرد عصب

ضدافسردگی

جلوگیری از سرطان

کاهش اختلالات معده

درمان التهاب و کاهش درد