عسل لیوانی خوانسار

مقدار 300 گرمتوضیحات

 

وزن :320 گرم 

کیفییت عالی و طعم ومزه آن فوق العاده