عسل بدون موم نازگل

مقدار 1 کیلو گرمتوضیحات

 

وزن :1.200کیلو گرم 

کیفییت عالی و طعم ومزه ان فوق العاده